Info från årsmötet

Elva stycken hade samlats för att delta i kommisarie och jaktprovsledarutbildningen. Gänget leddes av S-G Huhta.
De som redan arbetar inom klubben ska vara mentorer och hjälpa de nya.

Sedan var det dags för årsmöte och efter det avtackades sittande ordförande Göte Jönsson och prisutdelning av vandringspriser som i 2012 gick till:
Bästa UKL-hund: ESH Härkmoen´s H-Oliver Tell Ägare Lars-Göran Nilsson
Bästa ÖKL-hund: PT Skeirutj Steira Ägare Olov Åhman (Rolf Sandström tog emot priset)
Bästa SKL-hund: PT Skipsfjordshöna´s Prinsen Ägare Mikael Kangosjärvi.

Den nya styrelsen fick följande sammansättning:
Dorit Wiedenhöft valdes till ny ordförande.
Agneta Boman Andersson valdes till ny sekreterare.
Övriga ledamöter:

Dick Andersson, kassör.
Dick Edin, vice ordförande.
Anna Lindblom, ansvarig för informationskommittén.
Anna-Karin Könberg, ansvarig för utbildningskommittén tillsammans med Dorit.
Mikael Björk, ledamot.
Suppleanter:
Sven-Gustav Huhta, ansvarig för tävlingskommittén.
Thomas Bergstedt
Revisorer för kommande år blev Göte Jönsson (sammankallande) och Åsa Nilsson (suppleant).
Valberedningen består av Jan-Olov Daniels, sammankallande, Roger Larsson och Michael Öberg.
Ansvarig för Årsboken kommande år blev Göte Jönsson.

Som avslutning på kvällen intogs en god middag!