PM för SNFK:s fjällprov i Arjeplogsfjällen 10-11 mars 2018

PM och lista över anmälda hundar till SNFK:s fjällprov i Arjeplogsfjällen 10-11 mars 2018 finns att ladda ned här >>

Samling och upprop:

Upprop alla dagar kl 08.00 vid stora parkeringen i Polcirkeln.
Ta av från stora vägen ner mot Terjes Allservice sedan direkt höger.
Prisutdelning sker direkt efter avslutad provdag på parkeringen i Polcirkeln. Diplom kommer att skickas via vanlig post till pristagarna. Om ni måste stryka er hund, meddela det snarast till provledningen. Om man för fler än en hund så ansvarar man själv för att ordna handler.
Skotertransport kan förekomma, så ta med varma kläder. Vid skotertransport ut i marken kommer vi att ta ut en avgift på 100 kr per person som åker med. Betalning kan ske via swish. De som kommer att bli aktuella att transporteras ut i terrängen kommer att få meddelande vid upprop på morgonen.

Domare:

Skl Robert Olausson
Ökl/Ukl Johan Backlund, Ronny Andersson, Robert Olausson
Övriga upplysningar
.
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar. Hundar får ej lämnas i bil under dagen. Hundar får ej jaga ren. Om hunden avslutas tidigare ska hunden hållas kopplad vidare. Medtag statligt jaktkort. Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för att återbetalning ska ske.
Ev. återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6.

Varmt välkomna!

Niklas Sundberg 072-577 57 24
Niklas Björkman 070-536 88 89