Skogsträningskurs i Arvidsjaur 18 augusti 2019

Pointervalp i stånd

Kurssamordnare: SNFK
Kursledare: Olov Åhman

Omfattning: Skogsträningskurs, Söndag den 18 augusti i Arvidsjaur. Samling kl. 08.00 Renvallens Byastuga. Max antal: 6 st (i första hand prioriteras klubbens medlemmar). Vi vänder oss i första hand till våra yngre hundar 8 mån – max. 2-3år. Egen matsäck tas med. Fika görs i terrängen under dagen. Ev. boende ordnar deltagaren själv.

Innehåll: Vad önskar vi uppnå med vår hund vid jakt i skog? Kan vi korrigera en hunds påbörjade brister? Praktisk träning i skog utifrån egna erfarenheter. Vi tränar med deltagares hund.

Anmäl er senast 2019-08-10,
Tel: 070-683 76 75, 0960-219 59 

e-post: olov.ahman@gmail.com
Glöm ej att skriva hundens ras, ålder samt ditt mobilnummer.

Kursavgift: 0 kr för klubbens medlemmar. Ej medlem i klubben 300 kr. Insättes på SNFK’s Bg 485-6845 senast 2019-08-16

För mer information kontakta: Olov Åhman mobil: 070-683 76 75