PM PM & prel. startlistor SNFKs prov 26-28 april

SNFK välkomnar till fjällprov i Arjeplogsfjällen!

Samling och upprop:     
Upprop alla dagar kl 06:00 på Camp polcirkelns parkering i Vuoggatjålme.

Prisutdelning för fredagens och lördagens partier sker vid jägarmiddagen i Tjärnberg. Söndag efter avslutat prov vid sekretriatstuga Nr 8 i Tjärnberg.

Partier anslås vid stuga 13 i Tjärnberg och anslagstavlan i Camp Polcirkeln.

Om ni måste stryka er hund, meddela det snarast till provledningen. Om man för fler än en hund så ansvarar man själv för att ordna handler.

Partier:
Fredag Domare:           Reidar Håheim, Mikael Kangosjärvi och Tony Johansson 
Lördag Domare:           Skl Rolf Sandström, Tony Johansson
                                     Ökl/Ukl Mikael Björk, Johan Backlund, Peter Mattsson
Söndag Domare:         Ökl/Ukl Anna Edvall, Torbjörn Eklund, Mikael Kangosjärv

Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar. Hundar får ej lämnas i bil under dagen. Hundar får ej jaga ren. Om hunden avslutas tidigare ska hunden hållas kopplad i provmarken.

Medtag statligt jaktkort. Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för att återbetalning ska ske. Ev. återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6.

Skotertransport kan bli aktuellt, (kostnad 100 kr) så medtag varma kläder.

Jägarmiddag och Prisutdelning:
Jägarmiddag i Tjärnberg 19.30 lördag 27/4 vi har bokat undan ca 40 platser till middagen, så ni som önskar deltaga vänligen maila gabbe09@outlook.com . Vi tar även emot anmälningar vid uppropet.

Då väder och före är nyckfullt nu i slutet av april, så följ oss gärna på FB eller hemsida för ev. uppdatering gällande tider och samling för upprop.

Varmt välkomna!
Roger Larsson 070 623 10 09, Peter Henriksson 070 385 03 80

PM 26-28 april 2019 (som PDF)
Prel.startlistor
Fredag 1    Fredag 2   Fredag 3
Lördag 1    Lördag 2    Lördag 3                SKL partier:  Lördag 4   Lördag 5
Söndag 1  Söndag 2   Söndag 3