PM Fjällprov 29-30 april

SNFK hälsar dig välkommen till vårens sista Fjällprov i Arjeplogsfjällen.
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar p g a Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.

COVID-19 restriktioner vid SNFK: s arrangemang:
Klubbverksamhet i SKK-organisationen, gäller till och med 31 maj 2021, men kan komma att förlängas.
*Max 8 personer inklusive funktionärer. *Verksamheten ska genomföras utomhus.
*Följ de allmänna lokala råd som gäller i den region där verksamheten ska genomföras.
*Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de gällande allmänna råden.
*Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär framför allt att ingen person med något symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld.
*Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.
*SKKs centralstyrelse har utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet.
Dispensen gäller till och med 31 maj 2021.

Tillägg till tidigare publicerat PM, i kursiv stil:

Upprop torsdag och fredag 08.00 på parkeringen vid Camp Polcirkeln. OBS! För parti T3 gäller upprop 13.00. Preliminära startlistor längst ner i detta inlägg.

Övrig info enligt tidigare publicerat PM. Provledare Klas Dagertun 070-591 00 41.

Upprop kl. 08.00 Torsdag och Fredag på parkeringen vid Camp Polcirkeln. Parti T1 har däremot upprop kl 13.00 på samma plats.
Prisutdelningen sker vid avslutat prov vid bilarna.
OBS! Läs FA’s tävlingsregler och SKK dopingregler

Inga hundar får förfölja ren.

Inga hundar får lämnas i bil.

Läs Fas jaktprovsregler! Bl.a. krävs statligt jaktkort.
Om du inte avser att komma till start var vänlig och meddela detta till provledningen så snart som möjligt.

Startlistor kommer att finnas på SNFK:s hemsida och FB-sida.

Provledare: Klas Dagertun 070-591 00 41

Kommissarier: Erik Hårdén 072-739 78 69

Varmt välkomna!
Ett stort TACK till våra sponsorer.

Bifogade uppdaterade (20210427) startlistor är preliminära.