SNFKs Utställning i November

Vi har fått tillåtelse att flytta klubbens utställning till november. Vi håller tummarna återigen för att vi ska kunna genomföra den i år.

Nytt datum är 6 november och platsen är Ridhuset på Grans naturbruksgymnasium.

Se mer information i vår Kalender.