Mentorer som finns där för er

Sommaren är en bra förberedelsetid inför stundande jaktsäsong. Klubben har ett antal mentorer på flera orter inom SNFKs område. De finns för att ge råd och stöd för dig och din brittiska stående fågelhund.

Kontakta dem gärna! Här hittar du Kontaktuppgifter