SNFKs årsmöte ändrat

Ordinarie stämma för SNFK, den 29 januari 2022 kl 15.00, kommer att hållas digitalt på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19.

Anmälda medlemmar kommer att få en bekräftelse på anmälan och en länk till mötet som kommer att hållas via Teams.

Sista dag för anmälan är 14 januari via e-post till klas@dagertun.se.
Se mer information i Kalendern