Startlistor Vinterfjäll-SM och SNFKs fjällprov UKL/ÖKL 9 april

Startlista Vinterfjäll-SM final och Kvalitetsparti .
Lördag 9 april.Upprop kl. 08:00 vid Polcirkelskylten.
Ta med varma kläder och hjälm (om ni har), Skotertransport sker ut till provmarken.