Lägg in valpannons

Annonsvillkor
Att annonsera på SNFK:s valpsida är gratis.
Annonsen tas bort efter 8 veckor om inte annat avtalas. Om annonsen publicerat som ”planerad parning” meddelas födelsedatum och fördelning hanar/tikar till webmaster snarast efter nedkomst.

  1. (Obligatorisk)
  2. (Obligatorisk)
  3. (Obligatorisk)
  4. (Obligatorisk)
  5. (valid email required)
  6. (Obligatorisk)