SNFK:s Utställning

 

SNFK bjuder in till officiell utställning

Datum: söndagen den 6/11-2021
Plats: Grans naturbruksgymnasium, ridhuset i Piteå/Öjebyn      
Domare: Peter Höyér 

Anmälan till: Gerd Larsson  e-mail: larsson.e.gerd@telia.com

Avgifter
Valpklass1 4 – 6 mån,    200 kr
Valpklass2 6 – 9 mån,    200 kr
Junkl., Ukl., Ökl, Jaktkl  350 kr 
Ch.kl, vet.klass,             250 kr

Sista anmälningsdag:   
Den 26/10-2021 skall anmälningsblankett och betalning vara utställningsansvarig tillhanda.

Blanketter:
Finns att hämta hem från FA:s hemsida

Inbetalning:
SNFK:s BG-nr: 485-6845 
Swish-nummer: 1230820829
Märk inbetalningen med: 
Utställning 2021 samt ägare och hundens namn, reg.nr. och ras.

OBS! Kopia på reg.bevis måste bifogas till utlandsreg/ägd hund.
För utlandsbetalande utställare gäller vald klass +50:-
Utlandsbetalning: IBAN: SE59 5000 0000 0532 0105 8033 BIC:ESSESESS

Mer info finns på SNFKs Facebooksidan och här på vår webbsida under fliken Kalender.

Vi följer HM eventuella  restriktioner gällande Covid-19.

Vid frågor:
Gerd Larsson:            070-6428947
Margareta Lundbäck: 070-5176167

Varmt välkommen till en trevlig dag!