SNFK:s Utställning

 

 SNFK bjuder in till officiell utställning söndagen den 6/11-2021 på Grans naturbruksgymnasium, ridhuset i Piteå       Domare:       Peter Höyér 

Anmälan till: Gerd Larsson  e-mail: larsson.e.gerd@telia.com 

Avgifter

Valpklass1 4 – 6 mån,    200 kr

Valpklass2 6 – 9 mån,    200 kr

Junkl., Ukl., Ökl, Jaktkl 350 kr 

Ch.kl, vet.klass,              250 kr

Sista anmälningsdag:   

Den 26/10-2021 skall anmälningsblankett och betalning vara utställningsansvarig tillhanda.

Blanketter:

Finns att hämta hem från FA:s hemsida

Inbetalning på SNFK:s b.g. 485-6845 

Märk talongen med:

Utställning 2021 samt ägare och hundens namn, reg.nr. och ras.

OBS! Kopia på reg.bevis måste bifogas till utlandsreg/ägd hund

För utlandsbetalande utställare gäller vald klass +50:-

Utlandsbetalning: IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS

 

Mer info finns på SNFKs fb och i fliken Kalender

 

Varmt välkommen till en trevlig dag!