SNFKs Huvudprov Söndag

SNFKs Huvudprov söndag Pristagare, Domare Ronny Anderssons parti.
2 Ökl Tärnafjällens Edward av Alta Förare: Olov Westerlund
1 Ökl Hjerkinnhöas Mohito Förare: Magnus Könberg
3 Ökl Jaktstormens A Robin Tell Förare: Lars-Göran Nilsson

Foto: Magnus Könberg
Foto: Magnus Könberg
Foto: Magnus Könberg

Parti med domare Torbjörn Eklund

3 UKL Giddesdotters B Speja, ägare/förare Fredrik Karlsson

Foto: Elin Backlund
Foto: Elin Backlund
Foto: Elin Backlund
Foto: Elin Backlund
Foto: Elin Backlund
Foto: Elin Backlund

Ytterligare en kanonfin dag på fjället avslutar denna strålande provhelgen! Tack alla funktionärer, domare, sponsorer och deltagare!

SNFKs Huvudprov lördag

En otroligt solig och härlig provdag i Arjeplogsfjällen gav flera premierade hundar i de två små Corona-anpassade partierna.

Jan-Olov Daniels parti
2 ökl Skeirutj Raija Olov Åhman
3 ökl Midashällans VA Joker Mattias Lindqvist
3 ökl Ripvittrans NS Lykka Håkan Antman
3 ökl Gamekeepers Jäkel Magnus Engdahl

Ronny Anderssons parti:
1 ökl Hjerkinnhöas Mohito Magnus Könberg
1 ukl Åshamras Qulan Lina Lundgren

PM PM SNFKs Huvudprov

SNFK hälsar dig välkommen till vårt huvudprov i Arjeplogsfjällen den 17-18 april 2021.
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar p g a Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.

COVID-19 restriktioner vid SNFK: s arrangemang:
Klubbverksamhet i SKK-organisationen, gäller till och med 31 maj 2021, men kan komma att förlängas.
*Max 8 personer inklusive funktionärer. *Verksamheten ska genomföras utomhus.
*Följ de allmänna lokala råd som gäller i den region där verksamheten ska genomföras.
*Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de gällande allmänna råden.
*Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär framför allt att ingen person med något symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld.
*Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.
*SKKs centralstyrelse har utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet.
Dispensen gäller till och med 31 maj 2021.

Upprop kl. 08.00 lördag och söndag på parkeringen vid Camp Polcirkeln.
Prisutdelningen sker vid avslutat prov vid bilarna.
OBS! Läs FA’s tävlingsregler och SKK dopingregler

Inga hundar får förfölja ren.

Inga hundar får lämnas i bil.

Läs Fas jaktprovsregler! Bl.a. krävs statligt jaktkort.
Om du inte avser att komma till start var vänlig och meddela detta till provledningen så snart som möjligt.

Startlistor kommer att finnas på SNFK:s hemsida och FB-sida.

Provledare: Jan-Olov Daniels 070-632 20 44

Kommissarier: Åsa Nilsson 070-630 18 52, Monica Daniels 070-570 05 40

Varmt välkomna!
Ett stort TACK till våra sponsorer.

Utställningen flyttas

Med anledning av de skärpta råden för Norrbotten gällande Covid 19 måste utställningen flyttas även under 2021. Det känns tråkigt men är nödvändigt då vi alla måste ta vårt ansvar för att dämpa smittspridningen. 

Vår tanke och förhoppning är att flytta den till tidig höst, så vi hoppas att läget då är sådant att den kan genomföras. 

Mer information om datum och plats kommer när vi fått klartecken för flytten.

Första insats/anmälan Skogspokal & SM-Skog

Dags att skicka in första insats/anmälan till Skogspokalen och Skogs-SM. Arvidsjaur och SNFK står för arrangemanget även för 2021.

Provledare
Rolf Sandström
rolf.sandstrom@rebio.se
070-5488344

Kommissarie
Olov Åhman
olov.ahman@gmail.com
070-6837675

Prel. program  
Tordag 9/9 SM-Skog kval
Fredag 10/9 SM-Skog final
Lördag 11/9 Skogspokal kval
Söndag 12/9 Skogspokal final

OBS! Första insats på 100 kr/anmäld hund och korrekt ifylld anmälningsblankett med bilagor ska senast den 30 april 2021 vara kommissarien tillhanda. 
Insättes på SNFK’s Bg 485-6845
Märk med Skogspokalen eller SM-Skog samt hundens fullständiga namn.
Vid Utlandsbetalning:
Använd följande vid utlandsbetalning: IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS

Blanketter: 
Blankett kan laddas ner från FAs hemsida 
http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/ 

Anmälan ska skickas till kommissarien olov.ahman@gmail.com
En blankett/hund.
För utlandsregistrerade hundar ska kopia bifogas på hundens registreringsbevis för att anmälan ska vara giltig.

Skogspokal / SM-Skog Sista insats:     
Sista insats på 400 SEK ska senast den 24/8 2021 vara kommissarien tillhanda. 
Betala in på SNFK’s Bankgiro 485-6845Uppge Skogspokal /SM-Skog samt hundens fullständiga namn.
vid utlandsbetalning: IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS

Begränsningar     
Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FAs Jaktprovsregler

Förläggning
Camp Gielas stugby (Länk till Camp Gielas stugby)

Övrig information
Meriter kan kompletteras tom sön innan första provdag och ska snarast och fortlöpande meddelas kommissarien. 
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift ska vara kommissarie tillhanda inom två veckor efter avslutat jaktprov. 
I övrigt vad gäller återbetalning hänvisas till FAs Jaktprovsregler.

Mer info kommer löpande på FAs hemsida.

Välkomna Rolf, Olov & Lisa