2014 – Utställning

BIS resultat från SNFK:s utställning i Öjebyn 2014-05-17

BIS-1: EST J Finnlidens Coco Chanel, ägare: Ulf Öhlund

BIS-2: GSH Zettertjärns Under Nitromethan, ägare: Michael Öberg,

BIS-3: PH J Skipsfjordhönas C Scott, ägare: Elin Johansen

BIS 4: IRST J Norrlandsguidens Peak A Doll, ägare Monica Larsson

Komplett lista med alla kritiker från utställningen.