Styrelsen

 

78 69
Mail:

   
Ordförande
Roger Larsson
Mobil: 070-623 10 09
Mail: gabbe09@outlook.com
Vice ordförande
Lars-Erik Sjöblom
Mobil: 070-606 89 85
Mail: lappvikens@gmail.com
   
Sekreterare
Eric Hården
Mobil: 072-739 78 69
Erik.haarden@gmail.com
Kassör
Carl-Axel Triumf
Mobil: 070-334 70 89
Mail:carlaxel.triumf@telia.com
   
Ledamot
Lisa Lindberg
Mobil: 070-663 38 93
Mail: lisa.lindberg76@gmail.com
Ledamot
Klas Dagertun
Mobil:
Mail: klas@dagertun.se
Suppleant
Margareta Lundbäck
Mobil: 070-517 61 67
Mail: esigotas@hotmail.com
Information

Mobil:
Mail: webmaster@snfk.se
Valberedning
Magnus Dahlgren, sammankallande
Stefan Keisu
Mikael Kangosjärvi
 
   
   
   
Revisor sammankallande
Peter Henriksson
Mobil:
Mail:
Revisorsuppleant
Jonas Pantzare
Mobil:
Mail:

Fakturor till SNFK skickas på följande adress:

SNFK
Carl-Axel Triumf
Sunderbyvägen 158
954 42 Södra Sunderbyn