Styrelsen

 

Ordförande
Roger Larsson
Mobil: 070-623 10 09
Mail: gabbe09@outlook.com
Vice ordförande
Eric Hården
Mobil: 072-739 78 69
Mail: Erik.haarden@gmail.com
Sekreterare
Anna-Karin Edelsvärd
Mobil: 070-212 00 25
Mail: Ak.segerlund@swipnet.se
Kassör
Carl-Axel Triumf
Mobil: 070-334 70 89
Mail:carlaxel.triumf@telia.com
Ledamot
Ulf Öhlund
Mobil: 072-222 28 94
Mail: uffe@finnliden.com
Ledamot
Lars-Erik Sjöblom
Mobil: 070-606 89 85
Mail: lappvikens@gmail.com
Suppleant
Margareta Lundbäck
Mobil: 070-517 61 67
Mail: esigotas@hotmail.com
Information
Madeleine Magnusson
Mobil: 070-588 30 48
Mail: webmaster@snfk.se
Valberedning
Magnus Dahlgren, sammankallande
Stefan Keisu
Mikael Kangosjärvi
Revisor sammankallande
Peter Henriksson
Mobil:
Mail:
Revisorsuppleant
Jonas Pantzare
Mobil:
Mail:

Fakturor till SNFK skickas på följande adress:

SNFK
Carl-Axel Triumf
Sunderbyvägen 158
954 42 Södra Sunderbyn