Styrelsen

   
Ordförande
Olov Åhman
Mobil: 070-683 76 75
Mail: olov.ahman@gmail.com
Vice ordförande
Klas Dagertun
Mobil:
Mail: klas@dagertun.se
   
Kassör
Vakant
Mobil: 
Mail: olov.ahman@gmail.com
Sekreterare
Vakant
Mobil:
Mail: 
   
Ledamot/webmaster
Lisa Lindberg
Mobil: 070-663 38 93
Mail: webmaster@snfk.se
Ledamot
Fredrik Karlsson 
Mobil: 070-625 05 59
Mail: fredrik.karlsson@ohmy.se
Ledamot
Magnus Söderström
Mobil: 070-52 49 216
Mail: magsoderstrom@hotmail.com
Suppleant 
Jeanette Persson
Mobil: 070-370 13 64
Mail: familjenpersson04@gmail.com
Suppleant
Samuel Fjällborg
Mobil: 070-550 21 40
Mail: samuel.fjallborg@gmail.com
Valberedning
Roger Larsson
Fredrik Engström
Lars-Erik Sjöblom (sammankallande)
   
   
   
Revisor sammankallande
Peter Henriksson
Mobil:
Mail:
Revisorsuppleant
Jonas Pantzare
Mobil:
Mail:

Fakturor till SNFK skickas på följande adress:

Klas Dagertun Köpmangatan 56, 97234 Luleå