Statuter

Statut för SNFK:s vandringspriser

SNFK har tre vandringspriser, ett för vardera UKL, ÖKL och SKL.

Deltagare måste själva skicka in sina resultat till SNFK för att tävla om vandringspriserna.

Poäng räknas ihop enligt nedan och man tillgodoräknar sig de 3 högsta premierna under året. Placeringar på skog, fjäll eller fält räknas lika. Premier på prov i alla skandinaviska länder räknas.

 

UKL: Diplom, Ripa, samt vandringspris Pointertavla

1UKL=3 poäng
2UKL=2 poäng
3UKL=1 poäng

HP ger 1 extra poäng.
Vinst av Derby, Skogspokal eller Fjällpokal (sommar eller vinter), ger 5 poäng extra.

ÖKL: Diplom, Ripa

1ÖKL=3 poäng
2ÖKL=2 poäng
3ÖKL=1poäng

Viltpris (Vp) ger 1 poäng extra.

SKL: Diplom, Ripa samt bägare/bok

1SKL=6 poäng
2SKL=5 poäng
3SKL=4 poäng
4SKL=3 poäng
5SKL=2 poäng
6SKL=1 poäng

Vinnare av SM-fält, -skog eller -fjäll får 5 poäng extra.
Tillägg för CACIT= 3 poäng)/res-CACIT= 2 poäng. Tillägg för Cert och CK=2 poäng.
Viltpris (Vp) ger 1 poäng extra.

Vid lika poäng särskiljs hundarna genom att rangordna efter följande kriterier:

1. Antal premier i förhållande till antal starter-högst antal premieringar per antal starter går först
2. Individuell premiering-högsta går först
3. Pris på prov där fågel fälls, räknas högre än pris på prov där utlagd fågel har apporterats
4. Tik går före hanhund
5. Om det ej är möjligt att särskilja enligt ovanstående, utser styrelsen i SNFK vinnaren av vandringspriset