Bli medlem

SNFKs medlemskap går via SKK’s medlemservice. Det betyder att vi betalar in våra medlemsavgifter via SKK.
Mer information hittar du här:
Medlemskap