Fjällprov – Arjeplogsfjällen

Jäkkvik 9X9V+4G Jäkkvik

Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar pga  Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut. I övrigt jaktprovsregler enligt FA. Rätt till deltagande har man i den Region som man tillhör i medlemsmatrikeln 2021-02-01.Restriktioner enligt FA (Länk … Läs mer