Skogs-SM CACIT/Skogspokal samt SNFK skogsprov Ukl, Ökl, Skl

Provledare  
Rolf Sandström
rolf.sandstrom@rebio.se
070-5488344

Kommissarie                                                                                     
Olov Åhman
olov.ahman@gmail.com
070-6837675
                         , 
Prel. Program Skogs SM med CACIT och Skogspokal
Tordag 31/8 SM-Skog kval     (idnr:275)
Fredag   1/9 SM-Skog final     (idnr:276)
Lördag    2/9 Skogspokal kval (idnr:277)
Söndag   3/9 Skogspokal final (idnr:278)

Prel. Program SNFK Skogsprov
Torsdag 31/8 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:305)
Fredag   1/9 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:286)
Lördag   2/9 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:287)
Söndag  3/9 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:288), SKL (idnr:289)

Anmälan:
Skogspokal & SM-Skog insats/anmälan
Sista anmälningsdag 16 augusti då skall insats vara kommissarien tillhanda
Anmälan sker via det nya webbaserade programmet:
https://skkstart.se/sv 

Anmälan:
SNFK Skogsprov
Sista anmälningsdag 16 augusti då skall insats vara kommissarien tillhanda
Anmälan sker via det nya webbaserade programmet:
https://skkstart.se/sv

Begränsningar     
Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FAs Jaktprovsregler

Förläggning
Camp Gielas stugby.

Övrig information
Meriter kan kompletteras tom sönd innan första provdag och ska snarast och fortlöpande meddelas kommissarien. 
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift ska vara kommissarie tillhanda inom två veckor efter avslutat jaktprov. 
I övrigt vad gäller återbetalning hänvisas till FAs Jaktprovsregler.
Utlandsregistrerade hundar skickar in sin stamtavla till SKK för registrering innan anmälan kan ske i skkstart. Svenska Kennelklubben hanterar inläggandet av hund i databasen.
Mailadress: compete@skk.se
Följande ruta dyker upp vid anmälan av hund


Mer info kommer löpande på FA:s/ SNFKs hemsidor.

Det nya webbaserade kommissarieprogrammet: Så här gör du en anmälan

  1. Gå in på skkstart.se
  2. Allra första gången du ska göra en anmälan, måste du skapa ditt eget KONTO.
    Kolla under Om.
  3. Välj sen önskat JAKTPROV 
  4. Anmäl din hund genom att skriva in hundens exakta Reg nr (finns på Stamtavlan eller sök på SKK Hunddata) – nästa gång du anmäler hunden på ett prov finns hunden kvar
  5. OBS! En anmälan per hund och dag!
  6. Fyll i vilken Rasklubb du tillhör och Medlems nr (ditt Medlems nr finns på Fakturan från SKK, och du har även fått ett Medlemskort)
  7. Du kan gå vidare till stripe och betala
  8. Nu ska du se din anmälan till provet som ej betald.


Vi hoppas att det nya programmet skall förenkla för alla såväl startande som arrangörer
Som alltid med nya program så kan det finnas barnsjukdomar. Skulle något krångla hör av er till kommissarien.


Välkomna Rolf & Olov