Informationsträff angående fjälljakten i Arjeplogs kommun

SNFK-medlemmar hälsas välkomna på en informationsträff angående det förslag på lokal förvaltning av jakt och fiske som projektgruppen Radestit vid Silvermuséet i Arjeplog har arbetat fram.

När? Söndag den 20 augusti kl 13:00-15:00 i Pelarsalen på servicehuset Björken i Boden.

Nya servicehuset Björken – Google Maps

Projektledaren kommer att informera oss och vill veta våra synpunkter och tankar kring förslaget.

De är särskilt intresserade av jägarna med fågelhund eftersom vi besitter mycket erfarenhet av fjälljakt.

För att få maximalt utbyte av informationsträffen bör alla åhörare ha läst in sig översiktligt på den information som finns på Silvermuséets hemsida Rádestit – Silvermuseet

Vi har skickat inbjudan till Vorstheklubben och Bretonklubben att delta med representation vid mötet.

Välkomna!
/Styrelsen