PM och startlistor fjällprov 23-24/3

SKL-partiet har ställts in pga för få deltagare.

PM
Provledare: Ronny Andersson, 070-314 44 72, dtrroax@gmail.com
Kommissarie: Fredrik Karlsson, 070-625 05 59, fredrik@fklconsulting.se

Program lördag 23 mars
UKL/ÖKL: Domare, Ronny Andersson
Upprop kl 08.00 vid servicehuset på Jäckvik Fjällcenter, Västra Peljekajse.
Prisutdelning sker i direkt anslutning till provet.
Middag ordnas för de som arrangeras ca 19.00 på Jäckvik Fjällcenter. Ronny informerar och tar emot anmälan vid uppropet.

Söndag 24 mars
UKL/ÖKL: Domare, Dick Edin
Upprop kl 08.00 vid servicehuset på Jäckvik Fjällcenter, Västra Peljekajse.
Prisutdelning sker i direkt anslutning till provet.

Övrigt
Ingen skotertransport kommer att ske.
Preliminära startlistor anslås på SNFK:s facebook-sida och hemsida.
FA:s jaktprovsregler tillämpas. Ladda hem och läs reglerna innan provet: https://faavance.se/jaktprovsregler-anvisningar-policy-riktlinjer
Eventuella återbetalningar sker enligt FA:s jaktprovsregler. Skadad hund eller hund som löper skall visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg. Anspråk på
återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum.
Varmt välkomna!
Ronny och Fredrik

STARTLISTOR: