PM

SNFK i Arjeplogsfjällen 12-14 april

Upprop alla dagar kl 08.00 på parkeringen vid Polcirkeln (innan avfart till Vuoggatjålme).

Övriga upplysningar: Det kan bli skotertransport så ta med varma kläder.

Info ang. gemensam middag meddelas under veckan. Alt går att ringa Jan-Olov eller Lars-Göran

Om återbud till start lämnas med bestyrkt förhinder (veterinärintyg etc.) eller av provledningen godkänd anledning ska hela anmälningsavgiften återbetalas. Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum. Skälet till återbetalning skall anges samt namn och komplett bankkontonummer för återbetalning.

Inga hundar får lämnas utan tillsyn i bilar eller stugor, tänk på att ta plocka upp efter era hundar så vi är välkomna i framtiden.

Lars-Göran 070-630 18 32
Jan-Olov 070-632 20 44

Välkomna!
/Lars-Göran & Jan-Olov