Fredagens pristagare

2 ÖKL ESH Jaktstormens Grim, Kimmo Koivumaa
2 ÖKL IRST Tärnafjällens Jill av Stenberget, Maria From
2 ÖKL EST Jaktstormens Fröken Tell, Lars-Göran Nilsson
2 ÖKL EST Orrlidens J-Båzza, Helena Lidén
3 ÖKL IRST Janås Lana Del Ray, Olof Westerlund
2 UKL PT Skeirutj Dixie, Olov Åhman
2 UKL EST Jaktstormens Ivra, Per-Ola Lundberg

Stort grattis till er alla!

PM

SNFK i Arjeplogsfjällen 12-14 april

Upprop alla dagar kl 08.00 på parkeringen vid Polcirkeln (innan avfart till Vuoggatjålme).

Övriga upplysningar: Det kan bli skotertransport så ta med varma kläder.

Info ang. gemensam middag meddelas under veckan. Alt går att ringa Jan-Olov eller Lars-Göran

Om återbud till start lämnas med bestyrkt förhinder (veterinärintyg etc.) eller av provledningen godkänd anledning ska hela anmälningsavgiften återbetalas. Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum. Skälet till återbetalning skall anges samt namn och komplett bankkontonummer för återbetalning.

Inga hundar får lämnas utan tillsyn i bilar eller stugor, tänk på att ta plocka upp efter era hundar så vi är välkomna i framtiden.

Lars-Göran 070-630 18 32
Jan-Olov 070-632 20 44

Välkomna!
/Lars-Göran & Jan-Olov

Fjällprov SNFK Arjeplogsfjällen 2024-04-12 – 2024-04-14

Provledare: Jan-Olov Daniels
Telefon nr: +46706322044

Kommissarie: Lars-Göran Nilsson
Telefon nr: +46706301832
Epost: lg.asa@telia.com

Förslag på boenden
Tjärnbergs Värdshus & Stugby 0961-615 35
Vuoggatjålme 0961-107 15
Sandvikens Fjällgård 0961-610 89
Kyrkans Fjällgård Jäckvik 0961-210 39
Jäckviks Fjällcenter 0961-211 40
Kraja Arjeplog 0961-315 00

Avgifter: 550 SEK /start.

Anmälan:
Anmälan sker via http://skkstart.se/sv senast 2024-04-05

Program:
Fredag 12/4 Ukl/Ökl (Id:nr 677) Max 1 parti
Lördag 13/4 Ukl/Ökl (Id:nr 678) Max 1 parti
Söndag 14/4 Ukl/Ökl (Id:nr 679) Max 1 parti

Söndag 14/4SKL (Id:nr 680) Max 1 parti

Ev.begränsningar: FA’s jaktprovsregler 1:8 tillämpas.

Sponsorer: Happy dog

Övriga upplysningar: PM och bekräftelse på start kommer att anslås på SNFK’s hemsida www.snfk.se och facebook.

Uppropet är i Polcirkeln på stora parkeringen vid affären kl 08:00 alla dagar.
Sekretariatet är i Rimobäcken hos Jan-Olov Daniels.
Prisutdelning för alla dagar sker direkt efter avslutat prov vid bilarna.

Skotertransport kan förekomma, medtag varma kläder!
Pris 150kr för passagerare

För information: Lars-Göran Nilsson +46706301832, Jan-Olov Daniels+46706322044Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för att återbetalning ska ske. Återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6. Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum. Skälet till återbetalning skall anges samt namn och komplett bankkontonummer för återbetalning. Avgiften kan ej sparas till annat prov.
FA’s jaktprovsregler finns på FA’s Hemsida under ”ladda hem”.

OBS!!!
Alla som bor vid någon av fjällanläggningarna, se då till att plocka upp efter era hundar så vi är välkomna nästa gång vi arrangerar prov.
Lämna inte hund i bil under tiden ni själva går på prov, och inte heller lämnas hundar kvar i stugorna utan tillsyn.
Hund får inte förfölja ren

Varmt välkomna önskar provledningen
/Lars-Göran, Jan-Olov

SNFK’s Fjällprov i Arjeplog 13-14 April 2019

Provledare: Åsa Nilsson 070-6301852 Erik Hårdén 072-7397869
Kommissarie: Lisa Lindberg 070-6633893 e-post: snfkjaktprov@gmail.com

Domare: Dick Edin, Johan Backlund mfl.

Program: Lördag ukl/ökl/skl Söndag ukl/ökl
Avgift: 450 SEK/start och dag. Utlandsbetalning: 450+50 SEK= 500 SEK
Insättes på SNFK’s Bg 485-6845
Använd följande vid utlandsbetalning:
IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS

Blanketter: Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA:s hemsida.
OBS! För utlandsregistrerad hund bifogas kopia av stamtavla med anmälan.
En anmälningsblankett per start och dag. Fyll i anmälan tydligt och fullständigt!
Anmälan skickas endast via mail och till kommissarien.

Prisutdelning/middag
Lördag Prisutdelning sker i samband med kvällens middag
Mer info kommer på snfks FB/ webbsida
Söndag Utanför sekreteriatet

Förläggning/Sekreteriat: Ej bestämt. Se vidare på SNFKs FB/webbsidan

Boendealternativ:
Vuoggatjålme stugby 0961-10715
Jäckviks fjällcenter 096121140
Kyrkans fjällgård Jäckvik 073-5210369

Ev.Begränsningar Max två partier/dag, FA Jp-regel 1-8 tillämpas

Skotertransport: Kan komma att tillämpas för transport ut i markerna. En kostnad på 100:-/pers tillkommer då. Ta med varma kläder!!!

Övrigt: Pm och bekräftelse på start anslås på SNFK webbsida och FB,

Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för att återbetalning ska ske
Återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6.
Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum.
Skälet till återbetalning skall anges samt namn och komplett bank kontonummer för
återbetalning. FA’s jaktprovsregler finns på FA’s Hemsida under ladda hem

Sista anmälningsdag: 2019-04-02 då skall anmälan och avgift vara kommissarien tillhanda.

Varmt välkomna, önskar provledningen.