Manusstopp för Avance nr 2-3, Årsboken

Nu är det snart dags att sammanställa material från SNFK till Årsboken 2018.
Medlemmar – skicka in bilder och era hundars resultat från prov och utställningar under 2017 som ni vill ha med i årsboken.

Manusstopp för material till Årsboken är 25 februari 2018.

Bilder skickas till webmaster@snfk.se
Ange hundens namn och reg nr, ägare, provtillfälle och premier/utmärkelser.

OBS att bilder för tryck behöver hålla högre kvalitet än för webb. Bildfilen bör vara åtminstone 2 MB stor. Använd originalbilden, inte hämtad från hemsida/facebook/mms.