Skogspokalen inställd 2018!

Föranmälda SkogsPokal 2018 ! Skogspokalen inställd 2018.

Gäller endast skogspokal!

FA-VU  beslut den 16 nov 2017.

  • 70 Andra stycket,

För att genomföra Skogspokalen krävs som minimum ett parti med 8 startande hundar, samt vid anmälningstidens utgång skall 16 st vara för anmälda.

FAVU;  12 föranmälda till Skogspokalen och denna blir således inställd 2018.

De som betalt föranmälan kommer erhålla återbetalning snarast.

MVH  Fågelhundsklubbarnas arbetsutskott

För att FA skall kunna göra en återbet var snäll och maila era uppgifter till

perhenriksson@telia.com