SNFK Fjällprov Arjeplogsfjällen 26 -28/4 2019

Provledare:                        
Roger Larsson 0706231009                                                                                               Kommisarie:                   
Peter Henriksson 0703850380
email: pehe2013@hotmail.com

Domare:                            
Reidar Håheim, Robert Olausson , Anna Edvall, Tony Johansson,
Mikael Kangosjärvi, Torbjörn Eklund, Peter Mattsson, Mikael Björk, Rolf Sandström                                         

Program:                          
Fr 26/4 ukl/ökl,
Lö 27/4 ukl/ökl,skl 
Sö 28/4 ukl/ökl

Avgift: 
450 SEK/start och dag. Utlandsbetalning: 450+50 SEK= 500 SEK
Insättes på SNFK’s Bg 485-6845 
Använd följande vid utlandsbetalning:
IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS

Blanketter:                       
Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA:s hemsida.

OBS! För utlandsregistrerad hund bifogas kopia av stamtavla med anmälan.
En anmälningsblankett per start och dag. Fyll i anmälan tydligt och fullständigt!
Anmälan skickas endast via mail och till kommissarien.  

Sista anmälningsdag:      
2018-04-12, då skall anmälan och avgift vara kommissarien tillhanda.

Ev.Begränsningar            
Max två partier/dag, FA Jp-regel 1-8 tillämpas

Middag/Prisutdelning     
Jägarmiddag lördag 27/4 i Tjärnberg
Fre/Lördag  Prisutdelning sker på jägarmiddagen i Tjärnberg                                    
Söndag Utanför sekreteriatet stuga 13 i Tjärnberg

Förläggning/Sekreteriat:
Tjärnbergs stugby  0961-21140

Boendealternativ:             
Vuoggatjålme stugby  0961-10715
Jäckviks fjällcenter 096-121140
Kyrkans fjällgård Jäckvik  073-5210369

Övrigt: 
Pm och bekräftelse på start anslås på SNFK hemsida och FB.
Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för att återbetalning ska ske

Återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6.
Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum.
Skälet till återbetalning skall anges samt namn och komplett bank kontonummer för
återbetalning. FA’s jaktprovsregler finns på FA’s Hemsida under ladda hem.

Skotertransport:              
Skotertransport kan förekomma så ta med varma kläder, Vid skoter så tar vi ut en avgift på 100 kr/person. Betalning via Swish 1236011449, skriv hundens namn och provdatum. De som blir aktuella att transporteras ut får besked vid upprop på morgonen.