Information om Marsprovet + uppdaterade startlistor

Provledningen har tagit följande beslut angående Corona:

  • Jaktprovet kommer att genomföras.
  • Prisutdelning sker vid Polcirkeln parkering (där upprop skett) efter varje partis avslut. Gäller bägge provdagarna.
  • Jägarmiddag på lördag är inställd.
     
    // Provledningen Åsa och Margareta

PM PM PM Marsprov 

Uppdaterade startlistor
Parti Lördag 1 ver.2                        Parti Lördag SKL ver.2
Parti Lördag 3 ver.2                       
Parti Söndag 4 ver.2                       Parti Söndag 5 ver.2

HappyDog orginal logga                Jäckvik Fjällcenters logga