Påminnelse!

Ni som inte begärt pengarna tillbaka för inställd utställning och prov behöver göra det senast den 15 december. De som ej begärt återbetalning kan inte få det sen. Inget tillgodo går att ordna av bokföringstekniska skäl.

Skicka begäran till ekonomisnfk@gmail.com