Kallelse till Årsmöte

Ordinarie stämma i SNFK hålls den 29 januari 2022 kl 15.00 på hotell Savoy i Luleå.
Förutom vad som föreskrivs enligt stadgarna kommer årets hundar i SNFK att koras.
Efter mötet blir det gemensam middag på restaurang Savoy (mat och dryck betalar medlemmarna själv).
Anmälan till stämman görs senast den 14 januari 2022 via e-post till klas@dagertun.se.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen SNFK