FJÄLLPROVET 10-11 SEPTEMBER ÄR INSTÄLLT!

Tyvärr så får vi ta detta beslut då:

•Vi har ej lyckats få tag på domare till avsedda partier.
•Dåligt med marktillgång samt att en del mark är avlyst.