Anmälan till Årets hund

Dags att skicka in resultat samt bild om din hund ska vara med i uttagningen för Årets hund.
Anmälan ska vara Magnus, magsoderstrom@hotmail.com, tillhanda senast 7 januari.
Se mer information om statuterna i menyfliken Hundar.