Årsmöte & 20 års jubileum

Välkommen till Södra Norrbottens Fågelhundsklubbs årsmöte och 20-årsjubileum lördagen den 21 januari 2022 kl 17.00 på hotell Savoy i Luleå.

Årsmötet startar 17.00 och avslutas ca 18.00 varefter klubbens 20-årsjubileum går av stapeln.
Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar via e-post.

Gemensam tvårättersmiddag serveras ca 19.00. Middag kostar 420 kronor per person exkl. dryck. I samband med jubileet deltar föreläsaren Jonas Lundström som berättar om arbetet med den så kallade renmarksutredningen och dess möjliga effekter på framtida jakt i fjällen.

Anmälan görs senast den 6 januari 2023 via e-post till adressen: klas@dagertun.se

Kom ihåg att meddela om ni har för avsikt att delta även på middagen och 20-årsjubileet. Middagen betalas på plats av var och en som deltar. Obs! Meddela ev. allergier i samband med anmälan.

Hjärtligt välkomna!