Informationsträff angående fjälljakten i Arjeplogs kommun

SNFK-medlemmar hälsas välkomna på en informationsträff angående det förslag på lokal förvaltning av jakt och fiske som projektgruppen Radestit vid Silvermuséet i Arjeplog har arbetat fram.

När? Söndag den 20 augusti kl 13:00-15:00 i Pelarsalen på servicehuset Björken i Boden.

Nya servicehuset Björken – Google Maps

Projektledaren kommer att informera oss och vill veta våra synpunkter och tankar kring förslaget.

De är särskilt intresserade av jägarna med fågelhund eftersom vi besitter mycket erfarenhet av fjälljakt.

För att få maximalt utbyte av informationsträffen bör alla åhörare ha läst in sig översiktligt på den information som finns på Silvermuséets hemsida Rádestit – Silvermuseet

Vi har skickat inbjudan till Vorstheklubben och Bretonklubben att delta med representation vid mötet.

Välkomna!
/Styrelsen

👋Kommissarie sökes!👋

Vi söker kommissarie till huvudprovet 23-24/9 och skogsprovet i Rättsel 13-14/9.

Är du intresserad? Ta kontakt med Magnus Söderström så snart som möjligt på 070-5249216 eller magsoderstrom@hotmail.com

Skogs-SM CACIT/Skogspokal samt SNFK skogsprov Ukl, Ökl, Skl

Provledare  
Rolf Sandström
rolf.sandstrom@rebio.se
070-5488344

Kommissarie                                                                                     
Olov Åhman
olov.ahman@gmail.com
070-6837675
                         , 
Prel. Program Skogs SM med CACIT och Skogspokal
Tordag 31/8 SM-Skog kval     (idnr:275)
Fredag   1/9 SM-Skog final     (idnr:276)
Lördag    2/9 Skogspokal kval (idnr:277)
Söndag   3/9 Skogspokal final (idnr:278)

Prel. Program SNFK Skogsprov
Torsdag 31/8 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:305)
Fredag   1/9 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:286)
Lördag   2/9 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:287)
Söndag  3/9 SNFK prov UKL/ÖKL (idnr:288), SKL (idnr:289)

Anmälan:
Skogspokal & SM-Skog insats/anmälan
Sista anmälningsdag 16 augusti då skall insats vara kommissarien tillhanda
Anmälan sker via det nya webbaserade programmet:
https://skkstart.se/sv 

Anmälan:
SNFK Skogsprov
Sista anmälningsdag 16 augusti då skall insats vara kommissarien tillhanda
Anmälan sker via det nya webbaserade programmet:
https://skkstart.se/sv

Begränsningar     
Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FAs Jaktprovsregler

Förläggning
Camp Gielas stugby.

Övrig information
Meriter kan kompletteras tom sönd innan första provdag och ska snarast och fortlöpande meddelas kommissarien. 
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift ska vara kommissarie tillhanda inom två veckor efter avslutat jaktprov. 
I övrigt vad gäller återbetalning hänvisas till FAs Jaktprovsregler.
Utlandsregistrerade hundar skickar in sin stamtavla till SKK för registrering innan anmälan kan ske i skkstart. Svenska Kennelklubben hanterar inläggandet av hund i databasen.
Mailadress: compete@skk.se
Följande ruta dyker upp vid anmälan av hund


Mer info kommer löpande på FA:s/ SNFKs hemsidor.

Det nya webbaserade kommissarieprogrammet: Så här gör du en anmälan

  1. Gå in på skkstart.se
  2. Allra första gången du ska göra en anmälan, måste du skapa ditt eget KONTO.
    Kolla under Om.
  3. Välj sen önskat JAKTPROV 
  4. Anmäl din hund genom att skriva in hundens exakta Reg nr (finns på Stamtavlan eller sök på SKK Hunddata) – nästa gång du anmäler hunden på ett prov finns hunden kvar
  5. OBS! En anmälan per hund och dag!
  6. Fyll i vilken Rasklubb du tillhör och Medlems nr (ditt Medlems nr finns på Fakturan från SKK, och du har även fått ett Medlemskort)
  7. Du kan gå vidare till stripe och betala
  8. Nu ska du se din anmälan till provet som ej betald.


Vi hoppas att det nya programmet skall förenkla för alla såväl startande som arrangörer
Som alltid med nya program så kan det finnas barnsjukdomar. Skulle något krångla hör av er till kommissarien.


Välkomna Rolf & Olov

Välkommen till SNFK:s klubbdag 6/8, Öjebyn

SNFK bjuder in alla medlemmar med familj till årets kostnadsfria klubbdag den 6/8 kl 11-14 på Grans i Piteå.

Kom och umgås, prata hund, jakt och ta chansen att bli historisk klubbmästare.

# Ronny Andersson pratar apportering och bjuder på teoretiska och praktiska tipps och trix.

# Fiskedamm för barnen (10 år eller yngre)

Klubbmästare ska utses:
# Hund i cirkel (SNFK:s raser)
# Fågeldart
# Pricka fisken

Vi bjuder på enklare grillad lunch, kaffe och godfika.

Försäljning av klubbens mössor och jakttäcken kommer att ske.

Medtag stol och glatt humör 😄

PS) Anmäl er gärna via evenemanget här på FB

Välkomna!

//Styrelsen

Anmäl dig gärna här via vårt evenemang på Facebook

SNFK:s klubbdag i Arvidsjaur

En trevlig dag i Arvidsjaur med blandad väderlek och några nya deltagare.

Vi blev inte så många då en del anmälda var tvungen att åka på jobb i stället samt någon med sjukdom.

Men vi som kunde närvara lösta alla problem som kunde tänkas komma upp så nu har vi en enkel manual för hösten. 😊

Fika och korv grillade vi till trevliga historier och många skratt.

/Olov Åhman

Rapport från informationsmötet för projektgruppen Radestit

Enligt projektbeskrivningen så var det de fem samebyarna med mark ovan odlingsgränsen som ville få mer inflytande över upplåtelse av småviltsjakt och fiske.
Många lokala aktörer upplever problem med hur upplåtelserna fungerar i dagsläget och vill ha större inflytande för att jakten och fisket ska bli hållbarare.

Girjasdomen signalerar att samebyarnas inflytande över upplåtelserna kommer att öka och lokal förvaltning kan då vara ett alternativ för framtida skötsel. Det finns dessutom goda erfarenheter av lokal samverkan i Arjeplog och forskning visar att lokal förvaltning som utgår från förutsättningarna i ett område ofta leder till en långsiktigt hållbar förvaltning. Med en lokal samverkansmodell som fokuserar på hållbara lösningar kan infekterade konflikter undvikas. Samebyarna kontaktade därför Silvermuseet som åtog sig att driva projektet.

Samverkat i två år
De medverkande i projekt Rádestit har under två år arbetat med att ta fram ett förslag på en modell för hur småviltjakten och fisket skulle kunna skötas i samverkan på lokal nivå.

Man upplever att det efterföljs väldigt dåligt idag av länsstyrelsen (kontroll av jakt, fiske och träningskort).

Man vill åstadkomma en lokal förankring i Arjeplog med anställd personal på plats för bättre hantering.
– Man har pratat med länsstyrelsen om detta och de såg det som en intressant modell.

Mer information kan läsas via de broschyrer som gått ut samt i PT-artikel och på Silvermuseets hemsida Rádestit – Silvermuseet

Projektgruppen redovisade den modell man har tänkt sig då det gäller intäkter (OBS: Detta var ett arbetsmaterial men man såg priser som rimliga).

Kostnader för ej skrivna i Arjeplogs kommun:
 – Jaktkort kostar 450 kr/dygn. Utländska 1 000 kr/dygn
 – Fiskekort 175 kr/dygn, 350 kr/3 dygn, 700 kr/7 dygn, 1300 kr för årskort och 500 kr per medföljande familjemedlem. Barn under 16 år fiskar gratis.

Man tror sig kunna dubblera intäkterna mot idag (man har räknat med ett 30% bortfall mot idag på jakt och 10% på fiske).

Det som projektgruppen tog med sig av våra frågor var
– Träningskort för oss med stående fågelhundar? (kan ju ej kosta 450 kr/dag)
– Vad kommer det att kosta vid anordnande av ett jaktprov? (det hade man nog inte tänkt på)
– Kommer det finnas möjlighet att lösa årskort som tidigare och till vilken kostnad för oss som bor i länet? De tar med sig frågan och undersöker hur man kan lösa det!
– Prissättningsmodellen känns inte riktigt rimlig då vi som tillbringar en del tid däruppe kanske åker ut 2-3 tim på morgon alt em och tränar hund. Sedan återvänder man för att fiska med familj och vänner. Vittja en fälla skulle mao kosta 450 kr osv, skyddsjakt mm.

– Projektgruppen ställer sig positiv till att hålla informationsmöte för fågelhundsklubben.