Inskickade resultat19/10 tog Frekk en Avo 3 på fältprov i Oulu, även utsedd till provets bästa hund. Frekk är nu meriterad på fjäll-, skogs- och fältprov, på höst och vinterprov.