Angående föreläsningen i ”Frågan om fjälljakten”

VIKTIG! Information inför föreläsningen i ” Frågan om fjälljakten” den 16 januari 2016, kl 15.30. Plats Pite havsbad.

Ingen får luras att tro att allt är klart, lugnt och färdigt i och med Regeringens förslag. Detta är ett förslag som är ute på remiss hos ett stort antal parter. Remisstiden går ut den 16 februari och vi vet inte vad förslaget tar vägen efter detta.

Mer än någon gång gäller det att ligga i så att förslaget klubbas. NÄR förslaget eventuellt klubbas så ger detta som sagt ett verktyg för att hitta former för förvaltning, inte en lösning i sig. Därför är frågan egentligen mer aktuell än någonsin, det är nu vi kan vara med att forma den framtidiga modellen. Samtidigt är det viktigt att så många som möjligt får insyn i vad som egentligen har försigått under åren.
// Michael Fossum