SNFK’s Fjällprov i Arjeplog 13-14 April 2019

Provledare: Åsa Nilsson 070-6301852 Erik Hårdén 072-7397869
Kommissarie: Lisa Lindberg 070-6633893 e-post: snfkjaktprov@gmail.com

Domare: Dick Edin, Johan Backlund mfl.

Program: Lördag ukl/ökl/skl Söndag ukl/ökl
Avgift: 450 SEK/start och dag. Utlandsbetalning: 450+50 SEK= 500 SEK
Insättes på SNFK’s Bg 485-6845
Använd följande vid utlandsbetalning:
IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS

Blanketter: Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA:s hemsida.
OBS! För utlandsregistrerad hund bifogas kopia av stamtavla med anmälan.
En anmälningsblankett per start och dag. Fyll i anmälan tydligt och fullständigt!
Anmälan skickas endast via mail och till kommissarien.

Prisutdelning/middag
Lördag Prisutdelning sker i samband med kvällens middag
Mer info kommer på snfks FB/ webbsida
Söndag Utanför sekreteriatet

Förläggning/Sekreteriat: Ej bestämt. Se vidare på SNFKs FB/webbsidan

Boendealternativ:
Vuoggatjålme stugby 0961-10715
Jäckviks fjällcenter 096121140
Kyrkans fjällgård Jäckvik 073-5210369

Ev.Begränsningar Max två partier/dag, FA Jp-regel 1-8 tillämpas

Skotertransport: Kan komma att tillämpas för transport ut i markerna. En kostnad på 100:-/pers tillkommer då. Ta med varma kläder!!!

Övrigt: Pm och bekräftelse på start anslås på SNFK webbsida och FB,

Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för att återbetalning ska ske
Återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6.
Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum.
Skälet till återbetalning skall anges samt namn och komplett bank kontonummer för
återbetalning. FA’s jaktprovsregler finns på FA’s Hemsida under ladda hem

Sista anmälningsdag: 2019-04-02 då skall anmälan och avgift vara kommissarien tillhanda.

Varmt välkomna, önskar provledningen.