Fjällprov SNFK Arjeplogsfjällen 14-15 september INSTÄLLT

Augusti prov 2018

Provledare: Erik Hårdén
E-post: erik.haarden@gmail.com Tel: 0046727397869

Kommissarie: Lars-Erik Sjöblom
E-post: lappvikens@gmail.com Tel: 070-6068985

Domare: Ej klart ännu

Program: Lördag; ukl/ökl, skl Söndag; ukl/ökl

Begränsningar: Max två partier/dag, FA Jp-regel 1-8 tillämpas

Avgift: 450 SEK/start och dag.
Utlandsbetalning: 450+50 SEK= 500 SEK Insättes på SNFK’s Bg 485-6845  Använd följande vid utlandsbetalning: IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS

Blanketter: Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA’s hemsida.
OBS! För utlandsregistrerad hund bifogas kopia av stamtavla med anmälan.
En anmälningsblankett per start och dag. Fyll i anmälan tydligt och fullständigt!
Anmälan skickas endast via mail och till kommissarien.

Sista anmälningsdag: 2019-09-06 då skall anmälan och avgift vara kommissarien tillhanda.

Prisutdelning:
Lördag; Information kommer på Facebook och hemsidan.
Söndag; Utanför sekretariatet stuga 13 i Tjärnberg

Förläggning/Sekretariat: Tjärnbergs stugby 0961–61535
Boendealternativ:
Vuoggatjålme stugby 0961-10715
Jäckviks fjällcenter 0961-21140
Kyrkans fjällgård Jäckvik 073-5210369

Övrigt:
Pm och bekräftelse på start anslås på Snfk hemsida och FB.
Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för att återbetalning ska ske. Återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6. Anspråk på återbetalning av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum. Skälet till återbetalning skall anges samt namn och komplett bankkontonummer för återbetalning.
FA’s jaktprovsregler finns på FA’s Hemsida under ladda hem.

Varmt välkomna, önskar SNFK och provledningen.