Jaktprov, utställningar och andra aktiviteter inställt – Covid 19

Vid ett extra telefonmöte som SKK Centralstyrelse sammankallat så togs nedanstående uttalande som påverkar verksamheten i alla klubbar i SKK-organisationen.

CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet (så som utställningar och jaktprov), utbildning, träffar, promenader och liknande.

SKKs webbsida med information om detta: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/