Kallelse till årsmötet

Vi har i julbrevet, som skickades ut till våra medlemmar, skrivit in information om kallelse till årsmötet. Här kommer en liten påminnelse om att ni medlemmar gärna får skicka in er anmälan till mötet.

På grund av det rådande läget kommer årsmötet att genomföras digitalt via Teams den 2 februari 2021 kl.18.00. Deltagare ska/bör närvara med både video och ljud.

Anmälan skall skickas via e-post till klas@dagertun.se senast 15 januari. Anmälan skall innehålla: medlemmens namn och e-postadress.

Länk till Teams-möte skickas ut via e-post till anmälda efter den 15 januari.

Motioner eller enskilda frågor enligt stadgarna skickas till klas@dagertun.se senast 15 januari.

Välkomna!!